Politica de Confidențialitate

Introducere

Îți mulțumim pentru interesul față de compania noastră, produsele noastre. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

ALTE SERVICII

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

CINE SUNTEM NOI?

WHITEDECOR SRL, persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Bd Ghencea, nr 154A, parter, sector 6, înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul J40/15494/2015, cod fiscal RO34773469, reprezentată prin CORNELIU SAU în calitate de Administrator, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine sau din alte surse. Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

CINE EȘTI TU?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

ANGAJAMENTUL NOSTRU

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

 • Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

SCHIMBĂRI

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezenței Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: [email protected]

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?

Poți utiliza Platforma fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care dorești să beneficiezi de Serviciile noastre, vi se va solicita să furnizezi datele tale în formularul de contact. Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau adresa de livrare. Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

Prin prezenta politica de confidentialitate, site-ul www.etandem.ro, respecta dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. În scopul răspunderii solicitărilor și mesajelor celor ce accesează site-ul www.etandem.ro, colectăm datele personale ale clienților, respectiv numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de email, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Pe site-ul www.etandem.ro se prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: numele, numărul dumneavoastră de telefon și adresa de e-mail, pentru comunicarea cu clienții, în vederea răspunderii solicitarilor si a mesajelor primite prin formularul de contact sau pentru a procesa cererile primite. Toate aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor financiar-contabile și fiscale impuse de legislația în materie, dar nu mai mult de 5 ani. Site-ul www.etandem.ro nu proceseaza datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Prin acest site nu se iau niciodată decizii automate cu privire la clienții ce îl accesează. Se utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu se prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le colecteaza. Site-ul www.etandem.ro respecta și asigură în mod strict confidențialitatea datelor prelucrate. Nu dezvăluie datele decât pentru realizarea intereselor clientului sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru www.etandem.ro o valoare esențială.

CUM DEZVĂLUIM DATELE TALE?

www.etandem.ro poate transfera Datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai noștri, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele nostru (de exemplu, stocarea Datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii de asistență la expediere), cu care am încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale. De asemenea, putem dezvălui datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în Scopurile de Prelucrare descrise în această Politică de Confidențialitate sunt stocate pe servere situate în în afara teritoriului Uniunii Europene, respectiv Republica Moldova.

PE CE PERIOADĂ STOCĂM DATELE?

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea Serviciilor și furnizarea Produselor de către www.etandem.ro vor fi stocate pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:

 • şterse sau distruse; sau
 • anonimizate; sau
 • transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrare a înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, în cazul în care închizi contul.

CE MĂSURI DE SECURITATE AM LUAT?

Ca parte a administrării Platformei, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice. Pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, te rugăm să completați formularul de contact din secțiunea Contact a site-ului. Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI DE MARKETING

Cu acordul dumneavoastră putem prelucra date cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele și adresa de email, în scopuri de marketing, respectiv pentru a vă comunica cele mai noi oferte, noutăți sau materiale publicitare. Pentru efectuarea de studii de piață vom solicita un nou acord din partea dumneavoastră. Temeiul juridic al acestei prelucrări a datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage oricând consimţământul dat pentru prelucrarea datelor în scop de marketing sau pentru efectuarea de studii de piață, doar printr-un simplu mesaj la adresa de email [email protected], fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Datele cu caracter personal prelucrate în scop de marketing sau efectuarea de studii de piață nu vor fi transferate către alte persoane sau către o țară terță și vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului dumneavoastră. Nu existentă un proces decizional automatizat de prelucrare a datelor, incluzând crearea de profiluri.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, clientii site-ului www.etandem.ro beneficiaza de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor personale furnizate. În acest sens, clienții site-ului au dreptul de a obține din partea site-ului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îi privesc și, în caz afirmativ, aceștia au acces la datele respective, precum și la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.

Drepturile tale sunt:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

În vederea plasării unei solicitări, clientul va furniza datele și informațiile solicitate în formularul online de mesaj sau prin telefon, refuzul comunicării informațiilor solicitate impiedicand vânzatorul să inregistreze și să răspunda solicitării efectuate. Proprietarul, precum şi operatorul acestui website nu sunt răspunzători pentru erorile clientilor în introducerea acestor date sau de eventuale date false furnizate de aceștia. Clientul are obligația de a furniza date corecte și conforme cu realitatea, purtand intreaga răspundere pentru incorectitudinea informațiilor transmise vanzatorului. Recomandăm tuturor utilizatorilor acestui website să îşi ia toate măsurile de siguranţă atunci când oferă date personale online şi să verifice periodic starea şi acurateţea acestor date. Utilizatorii sunt răspunzători în mod direct de modul în care îşi protejează datele de logare având în vedere că poate suporta consecinţele unei utilizări neautorizate. La cerere, compania ce deține site-ul accesat poate furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, dacă acest lucru este solicitat de unul dintre clienți/potențial client. Pentru orice alte copii solicitate, se va percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, în cazul în care cererea se va adresa în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un format material, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod current (word, pdf etc.).

De asemenea, clienții au dreptul la rectificarea, modificarea și actualizarea datelor prelucrate. Aceștia au dreptul de a obține de la compania detinatoare a site-ului, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, au dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Au dreptul de a obține din partea site-ului ștergerea datelor cu caracter personal care ii privesc, fără întârzieri nejustificate, iar site-ul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • se retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legilor din România;

În cazul în care se vor comunica datele clientului societăților de curierat sau celorlalți parteneri, iar acresta va solicita ștergerea acestora, site-ul este obligat sa ia toate măsurile rezonabile pentru a informa partenerii care prelucrează datele că s-a solicitat ștergerea oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Datele nu vor fi șterse dacă:

 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al legilor din România sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Clienții site-ului au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor prelucrate;
 • prelucrarea este ilegală, iar clientul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor
 • site-ul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar clientul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În cazul în care prelucrarea datelor a fost restricționată în cazurile sus-menționate, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul clientului sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al Statului Român.

În cazul în care s-a obținut restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, aceștia vor fi informați de către de site înainte de ridicarea restricției de prelucrare. Clienții au dreptul de a primi datele cu caracter personal care îi privesc și pe care le-au furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Au dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea site-ului, direct de la site către un alt operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului menționat anterior nu aduce atingere dreptului dumneavoastră la ștergerea datelor. Orice client are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și făra nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea tuturor drepturilor menționate anterior, va puteti adresa oricand cu o cerere scrisă la sediul nostru din București, Bd. Ghencea 154A, Danielli Design. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Prin completarea datelor în formularul de trimitere mesaj și/sau de cerere oferta, declarați și acceptați în mod expres ca datele dumneavoastre personale să fie incluse în baza de date a www.etandem.ro și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul răspunderii mesajelor sau solicitărilor efectuate. Informațiile cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instantele judecatoresti și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri express formulate. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și noi. În acest caz, noi vom fi exonerați de răspundere. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați și să depuneți plângere împotriva noastră în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și în fața instanțelor de judecată competente.

Te rugăm să reții că:

 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail [email protected]
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
ÎNTREBĂRI, SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: [email protected].

Cookies

Garanție

Campanii